top of page

"Thương hiệu của chúng tôi luôn đi kèm những

    dịch vụ chuyên nghiệp và tận tình cho quý khách, với

    những trường hợp quý khách có nhu cầu giao nhận đồ,

    chúng tôi sẽ hỗ trỡ quý khách lượt đi (nhận đồ), ở chiều            ngược lại (trả đồ) chúng tôi sẽ liên lạc với bên vận chuyển          thứ 3 để quý khách chủ động làm việc. "

bottom of page