top of page

"Như chúng tôi đã nói, chúng tôi có ưu đãi miễn phí giao đồ chiều đi với đơn hàng hơn 500.000đ, nhưng với trường hợp chiều về ( trả đồ ) chúng tôi không còn ưu đãi cho quý khách nữa, quý khách cần chủ động làm việc với đối tác giao chuyển đồ của chúng tôi để chuyển lại đồ cho chúng tôi đúng thời hạn."

bottom of page