top of page

   "Trên thực tế, chúng tôi luôn linh động trong việc đặt đồ để phù hợp với nhu cấu sử dụng và hoàn cảnh của quý khách. Để có thế

       có sự chuẩn bị tốt nhất cho kích thước mỗi người và trạng thái sản phẩm, chúng tôi khuyến khính:

  • Với các sự kiện thường niên mà quý khách tham dự, quý khách nên đặt ít nhất 3 ngày trước khi diễn ra sự kiện ( áp dụng cho cả hình thức trực tiếp và gián tiếp).

       Trong 3 ngày đó, chúng tôi khuyến khích quý khách đến thử đồ, sau đó quý khách có thể lấy đồ ngay hoặc bên chúng tôi sẽ có trách             nhiệm chuyển cho quý khách trước ngày sử dụng.

  • Với các sự kiện trọng đại (đám hỏi, đám cưới..) thuê với số lượng lớn ( kỷ yếu, chụp ảnh nhóm..) quý khách nên đặt ít nhất 8 ngày trước khi diễn ra sự kiện ( áp dụng cho cả hình thức trực tiếp và gián tiếp).

      Trong 8 ngày đó, chúng tôi khuyến khích quý khách đến thử đồ, sau đó quý khách có thể lấy đồ ngay hoặc bên chúng tôi sẽ có

       trách nhiệm chuyển cho quý khách trước ngày sử dụng.

  • Với những trường hợp ở xa quý khách nên đặt trước ít nhất 15 ngày diễn ra sự kiện ( áp dụng cho cả hình thức trực tiếp và gián tiếp).

       Chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin của quý khách để lại, và chuyển phát nhanh sản phẩm trong 6 ngày đầu tiên, nếu có bất kỳ vấn đề

       gì xảy ra với sản phẩm mà bên chúng tôi là bên phải chịu trách nhiêm ( quá chật, quá rộng, quá ngắn, quá dài, sản phẩm không phải là         sản phẩm quý khách mong muốn) chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách và giải quyết vấn đề trong 1- 3 ngày. Trong 6 ngày tiếp

       theo chúng tôi sẽ gửi thêm một sản phẩm sau khi khắc phục sự cố và thế là đủ để quý khách có một bộ suit ưng ý trước khi ngày

       đặc biệt của mình diễn ra. "

bottom of page