top of page

"Với trường hợp này chúng tôi sẽ bảo lưu lại đồ cho quý khách thật cẩn thận, quý khách có thể qua trực tiếp lấy đồ hoặc liên lạc với bên dịch vụ chuyển phát để làm việc."

bottom of page