top of page

"Với trường hợp phát sinh thêm ngày thuê, quý khách nên thông báo cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất có thể để chúng tôi có thế sắp xếp và chuẩn bị cho quý khách kịp sự kiện của mình."

bottom of page