top of page

"Chúng tôi, CleverGent là thương hiệu cho thuê âu phục nam cao cấp, nhưng trong nhiều trường hợp             chúng tôi vẫn linh động để đem lại sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

   Điều có nghĩa là ở một số mẫu mã nhất định và với kích thước nhất định, chúng tôi vẫn chấp nhận bán             cho khách hàng nào thực sự muốn mua. "

bottom of page