top of page

"Khi làm thủ tục đặt hàng chúng tôi luôn để quý khách cân nhắc chắc chắn ngày lấy và ngày trả sao cho tiện lợi cho quý khách nhất. Vậy nên quý khách cần chủ động lên kế hoạch kỹ trước khi chốt ngày lấy và ngày trả cho chúng tôi. Trong nhiều trường hợp khách quan mà quý khách không trả đúng kỳ hạn (muộn nhất là vào buổi sáng hôm sau ngày đăng ký trả với chúng tôi) thì chúng tôi vẫn có thể linh động cho quý khách, còn nếu không chúng tôi vẫn sẽ tính tiền với món đồ thuê theo bảng giá đã định."

bottom of page