top of page
LỰA CHỌN CẢM HỨNG THIẾT KẾ CHO ÁO TUXEDO CỦA BẠN
IMG-0920_edited.jpg

CLEVERGENT

Tuxedo 

Chất liệu len pha poly

Màu đen

Kiểu áo hai hàng khuy, ve sếch nhọn phủ sa tin

2AC9F710-A35D-4537-9AEC-B33C00934C6C_edi

CLEVERGENT

F2D070E1-AAF5-4541-A89F-62E981D791DD_edi

CLEVERGENT

Tuxedo 

Chất liệu len pha poly

Màu trằng

Kiểu áo một khuy, ve sam phủ satin

BA KHUY

IMG-0850_edited.jpg

CLEVERGENT

Tuxedo 

Chất liệu nhung

Màu đỏ bordeaux

Kiểu áo một khuy, ve xuôi phủ satin

Tuxedo 

Chất liệu nhung

Màu tím đậm

Kiểu áo một khuy, ve sếch nhọn phủ satin

bottom of page