top of page

"Với những trường hợp quý khách đã đặt chỗ nhưng chưa lấy đồ(hay chúng tôi chưa chuyển đồ đi) chúng tôi sẽ không tính phí cho quý khách. Còn nếu như quý khách đã lấy đồ (hay chúng tôi đã chuyển đồ đi) thì chúng tôi sẽ tính phí 40% tổng hóa đơn và quý khách sẽ phải chi trả toàn bộ phí giao hàng (cả chiều đi, cả chiều về)."

bottom of page